بهداشت دهان و دندان

بهداشت دهان و دندان

از آنجایی که به عقیده پزشکان، دهان هر فرد پنجره‌ای رو به سلامت عمومی او می‌باشد و گاهی بسیاری از بیماری‌ها از طریق علائمی که در دهان پدید می‌آید شناسایی و تشخیص داده می‌شوند، توجه به بهداشت دهان و دندان امری مهم و حائز اهمیت است.

ادامه مطلب