لمینیت سرامیکی

لمینیت سرامیکی، تعریف و کاربرد آن

یکی از فعالیت‌هایی که دندانپزشک زیبایی انجام می‌دهد ایجاد تغییر شکل در ظاهر دندان‌ها است. دندان‌هایی که ممکن است بر اثر استفاده بیش از حد از برخی خوراکی‌ها در بلند مدت لکه دار شده یا دچار شکستگی شده باشد را می‌توان با استفاده از لمینیت به زیبایی و ظاهر مورد نظر رساند.

ادامه مطلب